0%
Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Ocena jakości kształcenia przez absolwentów

Badanie ocen jakości kształcenia, organizacji kształcenia oraz jakości wykształcenia przez absolwentów Uniwersytetu Opolskiego.

Szanowny Absolwencie, Szanowna Absolwentko!

Poświęć chwilę by ocenić jakość kształcenia, organizację kształcenia oraz otrzymane wykształcenie.

Udział w badaniu jest anonimowy, a przekazane przez Ciebie informacje zostaną użyte by rozwijać ofertę edukacyjną Uniwersytetu Opolskiego.

Ankieta jest anonimowa.

Zapis Państwa odpowiedzi na pytania nie zawiera żadnych informacji identyfikujących, chyba że takie informacje zostały wprowadzone w odpowiedzi na któreś pytanie ankiety.

Indywidualny token (kod) wykorzystywany w celu przystąpienia do ankiety nie jest połączony z odpowiedziami na ankietę. Jest zapisywany w osobnej bazie danych, w której przechowywana jest jedynie informacja, czy udzielono odpowiedzi na ankietę. Nie ma możliwości połączenia tokenów z odpowiedziami udzielonymi w badaniu.