0%
Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Ewaluacja IX Giełdy Pracy Uniwersytetu Opolskiego

Badanie ewaluacyjne uczestników IX Giełdy Pracy Uniwersytetu Opolskiego

Szanowni Państwo,

od IX Giełdy Pracy Uniwersytetu Opolskiego minął tydzień. Myślę więc, że to dobry moment aby zwrócić się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej. Każda odpowiedź jest dla nas bardzo cenna i pozwoli nam dopracować i ulepszyć kolejną edycję Giełdy Pracy UO.

 

W imieniu całego zespołu dziękuję, że byliście z nami Państwo w tym dniu.

Zapraszam do wypełnienia ankiety, która nie zajmie więcej niż 7 minut.

Akademickie Centrum Karier UO

(W przypadku pytań osobą do kontaktu jest: Karolina Trościanka kariera@uni.opole.pl/ 774527054)

Uwaga: Akademickie Centrum Karier zmieniło lokalizację biura. Nowa siedziba znajduje się w domu studenta Mrowisko, ul. Katowicka 89, 45-061 Opole, pok. 29.

W tej ankiecie jest 36 pytań.
Ankieta jest anonimowa.

Zapis Państwa odpowiedzi na pytania nie zawiera żadnych informacji identyfikujących, chyba że takie informacje zostały wprowadzone w odpowiedzi na któreś pytanie ankiety.

Indywidualny token (kod) wykorzystywany w celu przystąpienia do ankiety nie jest połączony z odpowiedziami na ankietę. Jest zapisywany w osobnej bazie danych, w której przechowywana jest jedynie informacja, czy udzielono odpowiedzi na ankietę. Nie ma możliwości połączenia tokenów z odpowiedziami udzielonymi w badaniu.