Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Rejestracja na seminarium dyskusyjne pt. Metodologiczne aspekty badań socjologicznych w sytuacji pandemii

Oddział Opolski Polskiego Towarzystwa Socjologicznego zaprasza na seminarium dyskusyjne pt. “Metodologiczne aspekty badań socjologicznych w sytuacji pandemii”. Tym razem chcielibyśmy podzielić się z Państwem swoimi przemyśleniami na temat problemów, które napotkaliśmy prowadząc badania socjologiczne w reżimie pandemicznym.

Dr hab. Teresa Sołdra-Gwiżdż, prof. UO opowie o swoich doświadczeniach w badaniach młodzieży oraz w badaniach pracodawców, prowadzonych dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, natomiast mgr Marcin Deutschmann o swoim udziale w tym projekcie, a także o problemach z badaniami zachowań ryzykownych młodzieży w szkołach oraz badaniach opartych na paradygmacie obywatelskiej nauki prowadzonych w konsorcjum Uniwersytetów Europejskich FORTHEM.

Wszystkich uczestników seminarium zapraszamy również do dyskusji i opowiedzenia o swoich własnych doświadczeniach oraz przemyśleniach związanych z prowadzeniem badań socjologicznych w czasie pandemii.

Seminarium odbędzie się w piątek 18 grudnia 2020, o godzinie 13:00 na platformie ZOOM. Szczegóły techniczne i link do spotkania przesłane zostaną osobom, które dokonają rejestracji za pośrednictwem niniejszego formularza.

Dr hab. Teresa Sołdra-Gwiżdż, prof. UO: absolwentka socjologii UJ, doktoryzowała się i habilitowała na Uniwersytecie Jagiellońskim. Obecnie pracuje w Katedrze Nauk Socjologicznych i Pracy Socjalnej Uniwersytetu Opolskiego. Autorka wielu prac naukowych obrazujących rolę instytucji społecznych w kształtowaniu więzi regionalnej oraz stosunków międzygrupowych w zróżnicowanym etniczne i kulturowo regionie pogranicza oraz monografii poświęconej problematowi Śląska. Ostatnio wydała monografię poświęconą problemom społecznym Śląska Opolskiego pt. „Lokalne, regionalne czy globalne? Problemy społeczne Śląska Opolskiego: kryzys demograficzny, migracje, rynek pracy” (NOMOS, Kraków 2019). W latach 2007-2012 była dyrektorką Państwowego Instytutu Naukowego-Instytutu Śląskiego w Opolu. Kierowała wieloma badaniami empirycznymi, w tym istotnymi z punktu widzenia tematyki spotkania, badaniami nad społecznymi skutkami powodzi w lipcu 1997 roku w województwie opolskim, których rezultaty zostały opublikowane w monografii, pod red. K. Frysztackiego i T. Sołdry-Gwiżdz, pt.”Naturalna katastrofa i społeczne reakcje”. (Stowarzyszenie Instytut Śląski, PIN-Instytut Śląski, Opole 1999).

Marcin Deutschmann jest absolwentem Instytutu Socjologii Uniwersytetu Opolskiego. Obecnie pracuje w Katedrze Nauk Socjologicznych i Pracy Socjalnej UO oraz przygotowuje pracę doktorską na Wydziale Filologicznym tegoż samego Uniwersytetu. Jest koordynatorem polskiej części projektu Obywatelskiej Nauki, prowadzonego w ramach działalności pracowni Multilingualism in Schools and Higher Education, która powstała w konsorcjum Uniwersytetów Europejskich ForThem.

W tej ankiecie jest 5 pytań.
Formularz rejestracyjny
Imię i nazwisko:
(To pytanie jest wymagane)
Adres e-mail (proszę o sprawdzenie poprawności maila, zostanie na niego wysłany link i szczegóły techniczne spotkania):
Stopień naukowy (jeśli dotyczy):
Afiliacja:
Oddział PTS (tylko w przypadku członków PTS):