Monitoring karier zawodowych absolwentów Uniwersytetu Opolskiego (e-obiegówka)


Monitoring karier zawodowych absolwentów Uniwersytetu Opolskiego - formularz osobowy

Ankieta składa się z 17 pytań.

metryczka

Imię:
Nazwisko:
E-mail:
Telefon:

PESEL:

studia

Termin obrony pracy dyplomowej:

Format: mm/yyyy

 Proszę podać orientacyjny termin.
Stopień studiów:
licencjackie
inżynierskie
uzupełniające magisterskie
jednolite magisterskie
doktoranckie
Brak odpowiedzi
Kierunek:
Tryb studiów:
stacjonarne
niestacjonarne
Brak odpowiedzi

uzupełniające

Praca w czasie studiów.
 Można zaznaczyć wiele odpowiedzi.
Gdzie mieszkałaś/łeś w czasie studiów?
Jestem z Opola, mieszkałam/łem u siebie w Opolu
Dojeżdżałam/łem na studia do Opola
Przeniosłam/łem się na studia do Opola
 Można zaznaczyć wiele odpowiedzi.
Gdzie zamierzasz mieszkać?
w Opolu
w rodzinnej miejscowości
zagranicą
w innym mieście w Polsce
nie wiem
 W ciągu 3 najbliższych miesięcy.
Czy chcesz wziąć udział w monitoringu karier zawodowych absolwentów Uniwersytetu Opolskiego?
Nie wyrażam zgody na przetwarzanie danych osobowych dla monitoringu karier zawodowych absolwentów Uniwersytetu Opolskiego.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla monitoringu karier zawodowych absolwentów Uniwersytetu Opolskiego.
 W rok, trzy i pięć lat po zakończeniu studiów wyślemy na Twój adres e-mail zaproszenie do udziału w krótkim, anonimowym badaniu absolwentów. Polepszaj z nami ofertę Uniwersytetu Opolskiego - pozwól nam się z Tobą skontaktować!