IX Giełda Pracy Uniwersytetu Opolskiego - formularz zgłoszeniowy | 18.04.2018


Szanowni Państwo,

poniżej znajduje się elektroniczny formularz zgłoszeniowy udziału w IX edycji Giełdy Pracy Uniwersytetu Opolskiego. Aby wziąć udział w tegorocznej Giełdzie proszę wypełnić wszystkie obowiązkowe pola.

IX GIEŁDA PRACY to

  • gwarantowana frekwencja uczestników;
  • lokalizacja w centrum Opola na terenie kampusu UO z gwarancją miejsca parkingowego;
  • salki spotkań umożliwiające kameralną rozmowę z kandydatami;
  • możliwość przeprowadzenia warsztatów dla uczestników;
  • reklama w lokalnych mediach;
  • promocja wydarzenia na stronie www Uniwersytetu Opolskiego, na portalach społecznościowych, newsletter do studentów i absolwentów oraz promocja w mediach studenckich;
  • kontakt ze studentami i absolwentami ze środowiska międzynarodowego.

Mamy nadzieję, że w tym dniu będą Państwo z nami!

Uwaga! Przypominamy, że z ofertą uczestnictwa i korzyściami związanymi z poszczególnymi pakietami mogą się Państwo zapoznać na stronie www.kariera.uni.opole.pl/gielda-pracy oraz telefonicznie/ mailowo.

Akademickie Centrum Karier
Uniwersytetu Opolskiego

W przypadku pytań prosimy o kontakt: 77 452 70 54 / kariera@uni.opole.pl
Osoba do kontaktu: Karolina Trościanka

Formularz zgłoszeniowy

Proszę podać pełne dane niezbędne do wystawienia faktury VAT.
Nazwa firmy:
Ulica i numer budynku:
Kod pocztowy:
Miasto:
Adres e-mail:
Telefon:

NIP:

Pakiet

Proszę wybrać wariant uczestnictwa, na który się Państwo decydują.
Patron honorowy
Partner
Wystawca
 

Przypominamy, że z ofertą uczestnictwa i korzyściami związanymi z poszczególnymi pakietami mogą się Państwo zapoznać na stronie www.kariera.uni.opole.pl/gielda-pracy oraz telefonicznie/ mailowo.

Prosimy o kontakt jeśli istnieje potrzeba wystawienia faktury proforma.

Kontakt: 77 452 70 54 / kariera@uni.opole.pl

Dane osoby do kontaktów ze strony wystawcy

Imię:
Nazwisko:
Liczba osób, które będą obsługiwać stoisko:

 

Chcąc zapewnić Państwu komfort udziału w IX GP prosimy o podanie szacowanej liczby przedstawicieli Państwa firmy, którzy wezmą udział w wydarzeniu.

Telefon:
Adres e-mail:
 Prosimy o podanie aktualnego adresu e-mail osoby odpowiedzialnej za udział w IX Giełdzie Pracy UO po Państwa stronie.

Opis firmy

Proszę wskazać nazwę sektora gospodarki, która najlepiej odzwierciedla pole działaności Państwa firmy/instytucji.
Proszę podać do kogo skierowane są Państwa oferty pracy/ praktyk/ staży.
Studentów
Absolwentów
Proszę podać preferowane kierunki studiów:
Administracja
Antropologia mniejszości narodowych i społeczności lokalnych
Architektura krajobrazu
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Biologia - spec. bioinformatyka
Biologia - specjalność nauczycielska biologia z geografią
Biologia eksperymentalna
Biologia eksperymentalna i stosowana
Biologia podstawowa
Biotechnologia
Biotechnologia kosmetologiczna
Biotechnologia kosmetyków i wybranych farmaceutyków
Biotechnologia środowiska
Biotechnologia w rolnictwie i produkcji żywności
Chemia
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Edukacja tech.-inf., sp. jakości i bezpieczeństwa systemów techn. i info
Edukacja techniczno-informatyczna, sp. inżynieria cyfrowej obróbki obraz
Ekonomia
English in Public Communication
Europeistyka
Filologia angielska
Filologia germańska
Filologia germańska - nauczycielska z rozszerzonym angielskim
Filologia germańska od podstaw
Filologia polska
Filologia polska specjalność nauczycielska
Filologia romańska
Filologia romańska od podstaw
Filologia rosyjska od podstaw
Filologia słowiańska specjalizacja czeska
Filologia słowiańska specjalizacja serbska i chorwacka
Filozofia
Fizyka medyczna
Fizyka medyczna i biocybernetyka
Fizyka specjalność techniki i technologie informacyjne
Fizyka, specjalność diagnostyka i analityka medyczna
Gospodarka przestrzenna
Historia
Informatyka
Inżynieria środowiska
Język biznesu
Język polski, sp. nauczycielska z logopedią
Języki obce w turystyce
Kultura śródziemnomorska
Kulturoznawstwo
Logistyka
Matematyka
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne (MISHUS)
Muzykologia
Nauki o Rodzinie
Ochrona dziedzictwa kulturowego
Ochrona środowiska
Odnawialne źródła energii
Pedagogika kulturalno-oświatowa
Pedagogika małego dziecka z wychowaniem przedszkolnym
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i terapeutyczna
Pedagogika pracy z doradztwem zawodowym
Pedagogika resocjalizacyjna
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną
Pedagogika sp. edukacja elementarna z gimnastyką korekcyjną
Pedagogika sp. edukacja elementarna z językiem obcym
Pedagogika sp. edukacja elementarna z terapią pedagogiczną
Pedagogika sp. planowanie i zarządzanie edukacją
Pedagogika sp. zarządzanie i komunikacja w instytucji
Pedagogika specjalność animacja kultury i arteterapia
Pedagogika specjalność edukacja kreatywna z medialną
Pedagogika specjalność kształcenie wczesnoszkolne z gimnastyką korekcyjną
Pedagogika specjalność kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym
Pedagogika terapeutyczna z oligofrenopedagogiką
Pedagogika wczesnoszkolna z przyrodą
Politologia
Praca socjalna
Prawo
Przyroda
Psychologia
Socjologia
Stosunki międzynarodowe
Teologia
Teologia kapłańska
Zarządzanie
Zarządzanie wiedzą z infobrokeringiem
Zarządzanie informacją w nowych mediach
Applied Gender Studies
Biologia eksperymentalna i stosowana
Biologia medyczna
Biologia nauczycielska
Biologia Sp. Gospodarka środowiskiem przyrodniczym
Biotechnologia stosowana
Biotechnologia medyczna
Chemia i analityka żywności
Chemia nowoczesnych materiałów
Chemia sp. Nowoczesne materiały polimerowe
Coaching filozoficzny
Filologia romańska – studia w języku francuskim
Filologia z logopedią, nauczycielska
Filologia j. polski z j. niemieckim
Filologia sp Slawistyka (Język czeski/rosyjski)
Filologia sp. Translatoryka stosowana
Fizyka, specjalność diagnostyka i analityka medyczna
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne (MISHUS)
Muzykologia
Pedagogika medialna z edukacją artystyczną
Pedagogika pracy z poradnictwem i bezpieczeństwem pracy
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją artystyczną
Pedagogika sp. Edukacja elementarna z językiem obcym
Pedagogika sp. Edukacja elementarna z terapią pedagogiczną
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z j. angielskim
Pedagogika sp. planowanie i zarządzanie edukacją
Pedagogika sp. zarządzanie i komunikacja w instytucji
Pedagogika specjalność kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym
Pedagogika terapeutyczna dzieci i młodzieży z trudnościami w uczeniu się i zachowaniu
Pedagogika, sp. animacja i organizacja czasu wolnego
Pedagogika, sp. pracownik służb społecznych z j. niemieckim
PhD in English Language and Literature
Intercultural Communication (sp. socjologii)
Turystyka historyczna
Inne:

Proszę wskazać czy są Państwo zainteresowani udziałem w debacie pn. Brak znajomości języka polskiego w biznesie - kompetencje i zatrudnienie studentów międzynarodowych, a zapotrzebowanie inwestorów, organizowanej w ramach IX Giełdy Pracy.

 

IX Giełda Pracy podzielona została na dwie części:

I część: targowa w godzinach 10:00-13:00

II część: debata w godzinach 15:00-17:00 z udziałem pracodawców, pracowników i przedstawicieli władz. W tym roku w części dyskusyjnej w szczgólności chcielibyśmy głośno zastanowić się nad przyciąganiem i zatrzymywaniem talentu w Opolu i Polsce, czyli możliwościach karierowych studentów międzynarodowych.

Jeśli macie Państwo doświadczenia, przemyślenia, ofertę lub chcielibyście zaznajomić się z tematem i doświadczeniami innych pracodawców - zapraszamy do udziału!